Pro zájemce o dějiny moderní architektury bude v NTM od února do května 2015 probíhat cyklus přednášek věnovaných Nuselskému mostu a tématům s ním souvisejícím.

Od 17.00 komentovaná prohlídka výstavy Nuselský most. Historie, stavba, architektura v Malé galerii expozice Architektury, stavitelství a designu
Od 18.00 přednáška a následná diskuze

Vstup volný.
 

Program:

26. února 2015
Nuselský most – jak to tentrát bylo

první projekty, soutěže, stavba
Přednášející: Ing. arch. Stanislav Hubička, Ing. Hejnic, CSc.

18. března 2015
Beton v mostním stavitelství

historie betonu a předpjatého betonu v 19. a 20. století u nás
Přednášející: Dr. Ing. Jan Vítek, Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

15. dubna 2015
Doprava v Praze a její koncepce 1960 - 1989

severojižní magistrála, metro, ZÁKOS
Přednášející: Ing. Marek Zděradička, Ing. Karel Hák

20. května 2015
Výtvarná díla v architektuře 70. a 80. let 20. století

minulost a současnost, ovlivnění materiálem, formy a tvary
Přednášející: PhDr. Petra Hoftichová
 

Pořádá Národní technické muzeum ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě