Pro zájemce o klasické fotografické techniky budou v NTM do června 2015 probíhat tvůrčí dílny zaměřené na jejich osvojení.
14.6. - Fotografování dírkovou komorou a kopírování procesem Van Dyke

Registrace je nutná na emailu photoworkshop@ntm.cz
Platbu prosím proveďte nejpozději 10 dnů předem na účet NTM (číslo účtu zašleme). Po obdržení platby bude vaše účast definitivně potvrzena. Uveďte kontakt na sebe, včetně adresy a telefonu. Pokud se nebudete moci zúčastnit, dejte pokud možno vědět ihned, aby mohli být kontaktováni náhradníci.

Trvání dílny od 9.30 do 17.00. V průběhu dne 45 minut přestávka na oběd. Sraz v 9:30
 na služební vrátnici NTM.
Kapacita díly je 6 osob.
Vezměte si s sebou také pracovní oděv – skvrny od některých chemikálií nejdou ničím vyprat.


14. 6. Fotografování dírkovou komorou a kopírování na ručně zhotovený citlivý papír (sépiový tisk Van Dyke).

Zhotovení dírkové komory, fotografování na klasický film. Vyvolání negativu a zhotovení pozitivu historickou fotografickou technikou „Sepiový tisk Van Dyke“. Vede Tomáš Štanzel, kurátor oddělení dějin fotografie a filmové techniky NTM. Cena workshopu je 700 Kč.

Fotografování ručně zhotovenou dírkovou komorou - světlotěsná krabice s malou dírkou v přední stěně a světlocitlivým  filmem uvnitř na zadní stěně (tzv. camera obscura nebo pinhole). Exponovaný film se vyvolá a  vykopíruje na ručně připravený citlivý papír technikou sepiový tisk Van Dyke -  blíže o procesu zde.

Krabice vhodné  na dírkovou komoru máme, zobrazovací prvek (dírku) vyrobíme. Účastníci si mohou přinést i vlastní dírkovou komoru.

Práce probíhá po dvojicích.