Pro zájemce o klasické fotografické techniky budou v NTM do prosince 2017 probíhat sobotní tvůrčí dílny zaměřené na jejich osvojení.
9. 12. - Bromolejotisk - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Registrace je nutná na emailu photoworkshop@ntm.cz
Platbu prosím proveďte předem na účet NTM (číslo účtu zašleme). Po obdržení platby bude vaše účast definitivně potvrzena. Uveďte kontakt na sebe, včetně adresy a telefonu. Pokud se nebudete moci zúčastnit, dejte pokud možno vědět ihned, aby mohli být kontaktováni náhradníci.

Dílny se konají vždy v sobotu. Trvání dílny od 9.30 do 17.00. V průběhu dne 45 minut přestávka na oběd. Sraz v 9:25
na služební vrátnici NTM.
Kapacita díly je 6 osob.
Vezměte si s sebou také pracovní oděv – skvrny od některých chemikálií nelze ničím vyprat.


14. 10. Sepiový tisk Van Dyke - kopírování na ručně zhotovený citlivý papír (PROBĚHLÉ)

Vede Tomáš Štanzel, cena 700 Kč.

Mezi milovníky historických fotografických technik patří sépiový tisk Van Dyke snad k nejoblíbenějšímu procesům. Oproti jiným podobným technikám je totiž rychlý, spolehlivý, nenákladný, a výsledky jsou dost podobné platinotypii.

Černobílý negativ se UV světlem kontaktně kopíruje na zcitlivěný papír, který se  jednoduchým procesem před tím ručně připraví. Jedná se o přímo kopírující proces - obraz vzniká již při kopírování, při dalším zpracování se již jen vypere a ustálí. Blíže o procesu zde.

Po úvodním vysvětlení základů procesu si účastníci sami zcitliví papír pro kopírování. Po usušení na něj v kontaktním rámečku kopírují vlastní přinesený negativ. Vykopírovaný obraz se vyvolá ve vodě, ustálí slabým ustalovačem, vypere a usuší. Obrázky mají příjemnou hnědou tonalitu, jsou trvanlivé a nekroutí se.

Bude vítané, když si účastníci přinesou vlastní negativy – černobílé, do formátu 13 x 18 cm, tvrdší gradace (asi takové, jaké by bylo při normálním pozitivním procesu třeba zvětšovat na měkký papír). Pokud nemáte vlastní negativy, vezměte s sebou digitální data svých oblíbených obrázků, vybereme nejvhodnější a vytiskneme na fólii (kvalita bude také dobrá, nikoli ale taková, jako z fotograficky připraveného negativu).

Práce při workshopu probíhá ve dvojicích.


11. 11. Kyanotypie (PROBĚHLÉ)

Vede Tomáš Štanzel, cena 700 Kč.

Při kyanotypii se kopírují negativy kontaktně na ručně zhotovený citlivý papír. Je to jednoduchý proces, ale s velkými možnostmi. Obrázky mají modrou tonalitu, kterou je možno vytónovat do hnědé, zelenočerné nebo modrozelené – techniky tónování budou předvedeny. Kyanotypií se dají vytvářet i pěkné fotogramy - můžete si přinést s sebou předměty ke kopírování (musí být ploché, aby je bylo možno přikrýt sklem). Negativy ke kopírování si můžete přinést vlastní (formátu nejméně  6 x 6 cm), nebo je můžeme vytisknout na naší tiskárně na fóĺii z vašich donesených dat (vezměte více obrázků na výběr).
O procesu blíže zde.

Práce při workshopu probíhá ve dvojicích.


2. 12. (opakování 9. 12.) - Bromolejotisk

Vede Tomáš Štanzel, cena 700 Kč.

Účastníci se seznámí s historickým fotografickým procesem bromolejotisku podle dobového postupu za pomoci bělení klasické bromostříbrné fotografie s následným nanášením grafické barvy.

  • Principy bromolejotisku a praktická ukázka postupu
  • Výběr vhodného negativu a zvětšení  2-3 bromostříbrných fotografií  na klasické bromostříbrné papíry -  poslouží jako matrice k nanášení barvy
  • Bělení, ustálení, sušení matric a nanášení barvy
  • Další informace o technice a hodnocení prací

Každý účastník si vytvoří  alespoň 1-2  kompletní bromoleje. Určeno k celkovému obeznámení se s procesem, vítané jsou zkušenosti se zvětšováním fotografií.  Účastníci si přinesou vlastní negativy – kinofilmové, svitkové, velkoformátové, případně vytištěné digitálně (velikosti  A6 - A5, fotografie se zhotoví kontaktem). Nemáte-li vlastní negativy, můžeme je (v omezeném množství)  vytisknout na naší tiskárně  na fóĺii z vašich donesených dat (vezměte více obrázků na výběr) a pak z nich zhotovit kontakty na bromostříbrný papír.