Pro zájemce o klasické fotografické techniky proběhnou v NTM od října do prosince 2016 sobotní tvůrčí dílny zaměřené na jejich osvojení.
3. 12. - Mokrý kolodiový proces

Registrace je nutná na emailu photoworkshop@ntm.cz
Platbu prosím proveďte předem na účet NTM (číslo účtu zašleme). Po obdržení platby bude vaše účast definitivně potvrzena. Uveďte kontakt na sebe, včetně adresy a telefonu. Pokud se nebudete moci zúčastnit, dejte pokud možno vědět ihned, aby mohli být kontaktováni náhradníci.

Dílny se konají vždy v sobotu. Trvání dílny od 9.30 do 17.00. V průběhu dne 45 minut přestávka na oběd. Sraz v 9:25
na služební vrátnici NTM.
Kapacita dílny je 6 osob.
Vezměte si s sebou také pracovní oděv – skvrny od některých chemikálií nelze ničím vyprat.


22. 10. Kyanotypie (proběhlé)

Vede kurátor NTM Tomáš Štanzel, cena 700 Kč.

Při kyanotypii se kopírují negativy kontaktně na ručně zhotovený citlivý papír. Je to jednoduchý proces, ale s velkými možnostmi. Obrázky mají modrou tonalitu, kterou je možno vytónovat do hnědé, zelenočerné nebo modrozelené. Negativy získáme na naší tvůrčí dílně tak, že se vyfotografujeme se v historickém fotoateliéru v dobových kostýmech velkým technickým fotopřístrojem. Kyanotypií se dají vytvářet i pěkné fotogramy -  účastníci si mohou přinést s sebou předměty ke kopírování (musí být ploché, aby je bylo možno přikrýt sklem). Předvedeme si též techniky tónování. Blíže o procesu zde.

Práce při workshopu probíhá ve dvojicích.

                                                                       


12. 10. Talbotypie - slané papíry (proběhlé)

Vede kurátor NTM Tomáš Štanzel, cena 700 Kč.

Kopírování na slané papíry je nejstarší kopírovací technika, používaná H. F. Talbotem od roku 1835, tedy ještě před vynálezem fotografie. Vhodný papír se zcitliví chloridem sodným a dusičnanem stříbrným. Na našem workshopu kopírujeme na takto připravený papír listy rostlin nebo jiné ploché předměty. Kopírujeme technikou fotogramu UV světlem (možno použít i světlo denní). Po expozici následuje zpracování, ustálení, vyprání a usušení. Účastnící workshopu si zcitliví sami vlastní papíry a vykopírují na ně vybrané předměty – můžete si vzít s sebou vhodné ploché předměty – např. vylisované listy rostlin, tkaniny, řetízky apod. – musí být takového charakteru, aby je bylo možno přikrýt sklem.

Po vykopírování  fotogramů budeme kopírovat z negativů – můžete přinést vlastní zhotovené klasickou fotografií, formátu nejméně 6 x 6 cm.  Nemáte-li klasické negativy, můžeme vytisknout negativy na naší tiskárně z vašich dat – vezměte víc obrázků na výběr. Blíže o procesu zde.

                                                                                           


3. 12. Mokrý kolodiový proces

Vede kurátor NTM Tomáš Štanzel, cena 700 Kč.

Fotografování na mokré kolódiové desky technikou ferrotypie. Informace o  historii a fyzikálně –chemické podstatě procesu. Nácvik polévání a zcitlivování desek, jejich zpracování a fixace. Účastníci si zhotoví fotografii zátiší velkoformátovým technickým fotografickým přístrojem na vlastní připravenou ferrotypickou desku formátu 9 x 12 cm. Dílna je určena spíše pro pokročilejší účastníky, bude vítáno, mají-li zkušenosti s klasickou fotografií a s prací s velkoformátovým technickým fotografickým přístrojem.

Do přihlašovacího emailu prosím uveďte míru svých zkušeností s klasickou fotografií.