Pro zájemce o klasické fotografické techniky proběhnou v NTM od února do června 2017 sobotní tvůrčí dílny zaměřené na jejich osvojení.
3. 6. – Gumotisk

Registrace je nutná na emailu photoworkshop@ntm.cz
Platbu prosím proveďte předem na účet NTM (číslo účtu zašleme). Po obdržení platby bude vaše účast definitivně potvrzena. Uveďte kontakt na sebe, včetně adresy a telefonu. Pokud se nebudete moci zúčastnit, dejte pokud možno vědět ihned, aby mohli být kontaktováni náhradníci.

Dílny se konají vždy v sobotu. Trvání dílny od 9.30 do 17.00. V průběhu dne 45 minut přestávka na oběd. Sraz v 9:25
na služební vrátnici NTM.
Kapacita dílny je 6 osob.
Vezměte si s sebou také pracovní oděv – skvrny od některých chemikálií nelze ničím vyprat.


(JIŽ PROBĚHLO) 25. 2. Zvětšování a klasický černobílý pozitivní proces

Práce s klasickým zvětšovacím přístrojem a klasický mokrý pozitivní proces. Vede Tomáš Štanzel, cena 700 Kč.

Účastníci se zdokonalí v práci s klasickým zvětšovacím přístrojem. Vyzkouší si zvětšování negativů na filmové podložce s klasickými kondenzorovými zvětšovacími přístroji i s přístroji s barevnou hlavou, dále zvětšování na klasické papíry s pevnými gradacemi a zvětšování na papíry Variant s příslušnými filtry Variant nebo Multigrade, vkládaných do zvětšovacího přístroje. Účastníci budou seznámeni s ovlivněním gradace pozitivní vývojkou, s prací s RC papíry a barytovanými papíry. Předvedeno bude zhotovení kontaktních kopií negativu. Bude-li dostatek času, proběhnou také ukázky záchrany prošlých papírů. Dalším tématům je možné se věnovat na přání účastníků.

Bude vítané, když si účastníci přinesou vlastní negativy – kinofilmy nebo svitkové.

                                   


(JIŽ PROBĚHLO) 18. 3. Kurz klasické černobílé fotografie

Technika práce s klasickým fotografickým přístrojem na film. Vyvolávání negativu a zvětšování fotografií klasickým mokrým procesem. Vede Tomáš Štanzel, cena 700 Kč.

Účastníci se seznámí s procesem vzniku klasické fotografie na černobílý film vytvořené fotochemickým mokrým procesem. Náplní bude práce s fotografickým přístrojem klasického typu na film. Představeny budou typy přístrojů, objektiv, závěrka, clona i stanovení expozice. Dále černobílý negativní proces, působení vývojky a ustalovače a vyvolávání vyfotografovaných filmů. Účastníci se vzájemně vyfotografují v historickém fotografickém ateliéru. Dojde na demonstraci černobílého pozitivního procesu, práci ve fotokomoře, zacházení se zvětšovacím přístrojem a zhotovení pozitivů vyfotografovaných portrétů.

V komoře jsou 3 pracovní stoly a pracuje se po dvojicích. Účastníci si mohou přinést vlastní negativy – kinofilmy i svitkové. Pracoviště má suchou a mokrou místnost. V suché místnosti proběhne úvodní výklad a ukázka hotových prací. Následuje práce v mokré místnosti, hodnocení výsledků a další výklad a hodnocení opět v suché místnosti. 

 


(JIŽ PROBĚHLO) 29. 4. Camera obscura – Pinhole - fotografování dírkovou komorou

Vede Tomáš Štanzel, cena 700 Kč.

Fotografování ručně zhotovenou dírkovou komorou - světlotěsná krabice s malou dírkou v přední stěně a světlocitlivým  filmem uvnitř na zadní stěně. Exponovaný film se zpracuje klasickým mokrým černobílým procesem – negativ se vyvolá, usuší, následně kontaktně vykopíruje na černobílý pozitivní papír. Krabice vhodné pro dírkovou komoru máme, zobrazovací prvek (dírku) si každý vyrobí sám, materiály i nástroje máme.  Účastníci si mohou přinést i vlastní dírkovou komoru. Budeme fotografovat uvnitř muzea – v dopravní hale, každý účastník si zhotoví vlastní fotografii.

     


3. 6. Gumotisk

Vede Tomáš Štanzel, cena 700 Kč.

Účastníci se seznámí s ušlechtilou historickou fotografickou technikou gumotisku provedenou dobovým způsobem. Po úvodním výkladu bude následovat individuální práce: míchání, nanášení a sušení emulze, exponování, vyvolávání a sušení obrazu. Exponuje se pod UV světlem, vyvolává se ve vodě. Tento proces se ještě jednou nebo dvakrát opakuje, čímž se vytvoří až třívrstvý gumotisk.  Každý z účastníků by si měl zhotovit  1-2  gumotisky ve finální podobě.

Určeno k celkovému obeznámení se s procesem, mohou přijít i úplní začátečníci. Absolventi této tvůrčí dílny by měli být schopni si pak doma vytvářet gumotisky a experimentovat s metodou.

Pracuje se ve dvojicích. Bude vítané, když si účastníci přinesou vlastní černobílé negativy – do formátu 13 x 18 cm, normálního kontrastu (určené pro zvětšování na běžný pozitivní papír). Negativy vytištěné digitální technikou na fólii jsou taktéž možné (případně je možno vytisknout negativ z donesených dat i v průběhu workshopu).