Národní technické muzeum se snaží dostát svému závazku postupně obnovovat památkově chráněné objekty plaského kláštera, které dostalo do své správy. V minulých dnech byly na věž barokní sýpky vráceny nově zrestaurované historické hodinové ciferníky.

Celkovou opravu si vyžádal zejména kovový plášť ciferníků, který byl ve velmi špatném stavu. Národní technické muzeum investovalo do restaurování více než 350 tisíc korun. Obnovu provedl licencovaný restaurátor kovů Jindřich Kovařík z Kralovic ve spolupráci s uměleckým kovářem Václavem Minaříkem z Hodyně. Hodinové rafie, číslice a obrazce na cifernících byly v souladu s historickými prameny pozlaceny 24karátovým zlatem.

Sejmutí ciferníků, pocházejících z počátku 19. století, bylo očekáváno s napětím a jejich odvrácené strany skrývaly mnohá překvapení. Na vnitřních stranách ciferníkových výdřev pak byly nalezeny historické nápisy a podpisy, včetně datace 1860, kdy byly ciferníky opatřeny plastickými číslicemi z plaské litiny. V jedné z rafií byl nalezen strojopisný záznam o poslední opravě provedené v roce 1983 plaským občanem Robertem Drozdou, který o historické věžní hodiny pečuje dodnes.

Plaské hodiny náleží ke vzácnému staršímu typu věžních hodin. Na samostatném ciferníku jedna ručička ukazuje hodiny a na jiném menším ciferníku pak minuty, resp. čtvrthodiny. Na věži je tak celkem ciferníků šest – čtyři hodinové a dva minutové umístěné v průčelních stranách věže. Podobně neobvyklý je i velmi cenný hodinový stroj z roku 1686, který odbíjí celé hodiny dvakrát po sobě v různém tónu.

„Je to takový malý vánoční dárek pro Plasy, jejich obyvatele a návštěvníky,“ řekl k novému osazení ciferníků na věž, která je jedním ze symbolů města, generální ředitel Národního technického muzea Mgr. Horymír Kubíček. „Doufáme, že zrestaurování hodinových ciferníků bude symbolickým začátkem velké památkové obnovy celého klášterního areálu, kterou tato jedinečná památka nutně potřebuje.“ Na památkovou obnovu hospodářské části klášterního komplexu a na zřízení Centra stavitelského dědictví v Plasích Národní technické muzeum získalo dotaci ze strukturálních fondů EU ve výši 392 milionů Kč.

 

Autor: Alice Třísková