Badatelna Archivu NTM a Muzea architektury a stavitelství NTM se 6. ledna 2015 otevírá ve zkušebním režimu. Badatelům je zpřístupněna část archivních fondů a sbírek, která se v průběhu následujících měsíců bude rozšiřovat. Otevírací hodiny: úterý a středa 9:00 - 17:00 (pouze pro badatele, kteří mají potvrzené připravení archivního materiálu pro studium).

Připomínáme, že otevřena je také Knihovna NTM, a to v úterý a středu od 9:00 do 17:00 hodin.

Po dobu rekonstrukce zázemí archivního pracoviště nefunguje spojení s mimopražským depozitářem. Dostupnost všech archivních fondů a sbírek se předpokládá na květen 2015.

Objednávky a informace o přístupnosti konkrétních fondů a sbírek jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých archivů, nebo je podá služba badatelny na e-mailu badatelna@ntm.cz, či na telefonu 220 399 201 v úředních hodinách badatelny (úterý a středa 9:00 - 17:00). Telefon je funkční pouze v době otevření badatelny.