Zveme Vás na tuto neděli na komentovanou prohlídku muzejních laboratoří, při které se budete moci seznámit se smyslem chemických analýz a materiálového průzkumu předmětů z inventářů NTM. Prohlídka je vhodná pro dospělé zájemce a studenty.

Začátek prohlídky v 14.00 a 15.00, sraz u pokladny NTM.

Cena: 40 Kč, neplatí jako vstup do muzea

Doba prohlídky: 45 min.

Program prohlídky:

 1. Seznámení návštěvníků s pracovištěm laboratoře NTM
 2. Vznik laboratoře a její cíle (vědecká a servisní činnost)
 3. Výčet materiálů, které stanovujeme – jaké typy vzorků analyzujeme
 4. Výčet jednotlivých analýz, které jsme schopni v NTM provádět
 5. Postup krok po kroku od odběru vzorku a přípravy preparátů až po analýzu a interpretaci výsledků:
 • úpravy vzorků – dle typu analýzy
 • ukázky zalévání vzorku do pryskyřice
 • ukázky lisování vzorku do bromidových tablet
 • pozorování připravených vzorků pod stereomikroskopem a metalografickým  mikroskopem ve viditelném i UV světle
 • analýza připraveného vzorku na FTIR spektrometru (ukázky jednotlivých módů)
 • vyhodnocení získaných dat
 1. Ukázky protokolů a vedení dokumentace
 2. Aplikace našich analýz pro praxi restaurátorů a dalších pracovníků muzea
 3. Informace o významu preventivní konzervace v muzeu