Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy v Praze uvede na počátku nové sezóny, tentokráte již 67., koncert z díla Antonína Dvořáka. U příležitosti výročí mistrova narození zazní Mše D-dur „Lužanská“ a kompletní Biblické písně ve verzi pro sbor a orchestr. Večer se uskuteční v prostředí netradičním pro koncerty vážné hudby, ale zcela typickém pro Antonína Dvořáka; v dopravní hale Národního technického muzea.

Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy v Praze (VUS UK) je předním českým neprofesionálním sborovým tělesem složeným především ze studentů, absolventů a zaměstnanců Univerzity Karlovy a ostatních pražských vysokých škol. Vznikl již v roce 1948 a je tak vůbec nejstarším českým akademickým sborem. Jedním z jeho zakladatelů a zároveň prvním sbormistrem se stal hudební skladatel Jan Tausinger.

Zahájení koncertu: 19:00 hod.

Program:
Antonín Dvořák: Biblické písně, op. 99 (upr. Jakub Zicha)
1. Při řekách babylónských
2. Skrýše má a pavéza má Ty jsi

3. Pozdvihuji očí svých k horám
4. Zpívejte Hospodinu píseň novou

5. Oblak a mrákota jest vůkol něho
6. Hospodin jest můj pastýř
7. Slyš, ó Bože, volání mé

8. Bože! Bože! Píseň novou
9. Slyš, ó Bože! Slyš modlitbu mou
10. Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou

Antonín Dvořák: Mše D-dur „Lužanská“, op. 86
1. Kyrie (Andante con moto)
2. Gloria (Allegro vivace)
3. Credo (Allegro ma non troppo)
4. Sanctus (Allegro maestoso)
5. Benedictus (Lento)
6. Agnus Dei (Andante)

Účinkují:

soprán – Marta Fadljevičová
alt – Karolína Bubleová Berková
tenor – Ondřej Socha
bas – David Nykl

varhany – Vladimír Jelínek

Vysokoškolský umělecký soubor
komorní orchestr Camerata Carolina

diriguje Jakub Zicha

Koncert je zdarma.