Prezentací objektů bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích se Národní technické muzeum letos již po třetí připojí ke „Dnům evropského dědictví“ (EHD). Klášterní sýpku se středověkou Královskou kaplí si mohou návštěvníci prohlédnout o víkendech v průběhu celé letní sezóny, v rámci EHD ve dnech 8. a 9. září budou však prohlídky „od sklepa po hodinovou věž“ zdarma.

 V sobotu 8. 9. bude navíc zcela mimořádně zpřístupněn hospodářský dvůr situovaný v severozápadní části klášterního areálu. V jádru rozlehlého komplexu s převažující barokní zástavbou je zcela unikátně dochován pozůstatek středověké hospodářské budovy z dob založení kláštera. Dvůr je v současné době ve velmi špatném stavu, již však začaly práce zaměřené na jeho celkovou památkovou obnovu a následné využití pro Centrum stavitelského dědictví. Účastníci mimořádných prohlídek tak budou mít jedinečnou příležitost navštívit tuto památku v „syrovém“ (a tím i „čitelném“) stavu před její stavební obnovou. Během průvodcovaných prohlídek se dozvědí informace o historii objektu i o plánovaném využití v rámci projektu Národního technického muzea (o něm více na www.ntm.cz/csd). Prohlídky hospodářského dvora budou 8. 9. vycházet od barokní kašny se sv. Janem Nepomuckým v 10, 13 a 15 hodin a budou trvat přibližně 45 minut.
Dny evropského dědictví letošní letní sezonu v objektech ve správě NTM v Plasích zakončí, klášterní sýpku lze však po předchozí domluvě otevřít pro větší skupinu návštěvníků v průběhu celého roku.

Další informace o EHD lze získat v katalogu památek:
http://www.shscms.cz/ehd/katalog/katalog_detail.php?search_obec=cGxhc3kyYyYyYy
Kontakt: Jan Trnka – tel: 777 710 974 – e-mail: plasy@ntm.cz