V roce 1815 předvedl pražské veřejnosti vynálezce a mechanik Josef Božek svůj parovůz. Výstava připomínající toto výročí mapuje vývoj parních motorů, které přinesly revoluční přelom v dopravě, průmyslu i zemědělství. Návštěvník může projít celou více něž dvousetletou historii tohoto technického fenoménu, jenž uvedl do pohybu celý svět -  od prvních tzv. „ohňových“ atmosférických strojů z počátků 18. století přes revoluční počin Jamese Watta až po nejmodernější parní motory současnosti, parní turbíny. Na téměř 150 unikátních trojrozměrných exponátech jsou ve výstavě dokumentovány důležité etapy konstrukčního vývoje parostrojní techniky a její vliv na lidskou společnost.

K zajímavým exponátům, které zaslouží zvláštní zmínku, patří například parní stroj z elektrárny, která osvětlovala Národní divadlo v Praze, mohutný kotel z říčního parníku nebo parní motor, který poháněl známé nákladní vozy Škoda-Sentinel. Exponáty ve skutečné velikosti pak doplňují desítky precizních modelů parních strojů a kotlů, které ve srovnatelném rozsahu dosud nikdy nebyly veřejně prezentovány. 

V roce 2015 si připomínáme dvousté výročí prvního využití parního stroje jako zdroje hnací síly pro vozidlo u nás. Výročí se konkrétně vztahuje k parnímu vozu, který v září 1815 předvedl pražské veřejnosti vynálezce a mechanik Josef Božek (1782-1835). Když přivezl hrabě Buquoy do Čech první parní stroj, ujal se jeho sestavení a uvedení do provozu Božek. Zaujat novým vynálezem, postavil a v 24. září roku 1815 předvedl v Královské oboře první parou poháněný vůz na našem území. Úspěšnou konstrukcí prvního parního vozidla se Božek řadí mezi nejdůležitější průkopníky parostrojní techniky v českých zemích i v Evropě. Na výstavě bude představena replika tohoto Božkova parovozu.

V rámci výstavy se uskutečnily dva víkendy, kdy v NTM oživla vozidla hnaná parními stroji.

Výstava vznikla ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým.
 

Hlavní mediální partner: