Automobilová sbírka Národního technického muzea, která je budována téměř 100 let, obsahuje zhruba 125 automobilů a kompletních automobilových chassis...

Přednáška bude zaměřena na její historický vývoj, a to ve všech aspektech, mezi které patří zejméma obsahová stavba sbírky, její odborné zpracování, uložení v depozitářích, prezentace automobilů v expozicích a na výstavách a restaurování sbírkových automobilů. Doprovázena bude projekcí fotografií.

Kde: Kinosál NTM
Kdy: 17:00 - 18:15
Kdo: Petr Kožíšek
Cena: 60 Kč