Jedinečná zahraniční výstava o historii a technické zdatnosti dalekého Tchaj-wanu v Národním technickém muzeu. Mezi exponáty se nachází velkorozměrový dřevěný model (3,2 x 2,3 x 1,6 metru) buddhistického kláštera Ta-sien. Dále je na výstavě představena unikátní historie starých čínských visacích zámků a historie lodí, především kmene Tao.

Na základě mezinárodní dohody mezi Mendelovým muzeem Masarykovy univerzity, Národním technickým muzeem, Muzeem hlavního města Prahy a National Cheng Kung University Museum vznikl výstavní projekt „I C Taiwan“ (Vidím Tchaj-wan), jehož záměrem je v České republice představit Tchaj-wan jako místo s kulturní, technickou, ale i akademickou minulostí. V návaznosti na tento projekt bude posléze česká historie, technika a kultura prezentována na Tchaj-wanu.

Úvodní část výstavy v Národním technickém muzeu je věnována Tchaj-wanu jako ostrovní zemi, omývané ze všech stran mořem a vykresluje historické pozadí rozvoje námořní dopravy a modernizaci tradiční výroby lodí. Následující část výstavy přibližuje charakteristické rysy osídlení na Tchaj-wanu, vývoj města Tchaj-nan a historii National Cheng Kung University, které zde sídlí.

Technické umění tchajwanských řemeslníků ve výstavě dokládá sbírka starých čínských zámků se specifickou mechanikou a tradičním zdobením. Vystaveny jsou zámky visací, široké, tvarované, pružinové, ze dřeva, bronzu, železa, stříbra, tzv. kombinační zámky mají původ v hádankách.

Představení architektonických zajímavostí chrámu Vodních božstev spolu s dalšími příklady významných náboženských staveb osvětlují zvláštnosti tradičních tchajwanských chrámů a dokládají řemeslnou dovednost jejich stavitel v prostředí s častým zemětřesením a tajfuny.

Na rozměrném modelu se návštěvník může seznámit s klášterem Ta-sien, největším buddhistickým chrámem na Tchaj-wanu, ve kterém žijí společně muži i ženy. Klášterní komplex je vystavěn ve svahu podle architektonických pravidel čínských buddhistických chrámů a byl od svého založení před třemi sty lety pětkrát znovu vybudován a  mnohokrát upravován až získal dnešní honosnou podobu.

Zobrazeny jsou i lokální modifikace západních náboženství s cílem poukázat na pozoruhodnou různorodost tchajwanské kultury včetně architektury. Návštěvník může obdivovat umělecká díla inspirovaná budhistickým myšlením podle Sü Po-I.

Výstava je podpořena Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří.


Fotografie z výstavy a slavnostního otevření ke shlédnutí zde.