Po dobu trvání XXII. Zimních olympijských her v Soči budou v hlavním vestibulu Národního technického muzea vystaveny olympijská pochodeň, která byla zapálena na severním pólu, poštovní známka vydaná u nás při příležitosti zahájení her a doplňky výbavy české olympijské výpravy.

Jedná se o originál olympijské pochodně Soči 2014, který 20. října 2013 navštívil severní pól na palubě atomového ledoborce 50 let vítězství. Na pólu poté proběhl obřad zapálení olympijské pochodně ZOH 2014 v Soči. Poprvé v dějinách olympijských her se tak plamen, jenž je jejich symbolem, dostal až na severní pól.

Poštovní známku u příležitosti zahájení XXII. Zimních olympijských her v ruském Soči vydala Česká republika 5. února 2014 v návaznosti na dlouholetou tradici vydávání známek s olympijskou tematikou u nás. Předlohu pro známku, obálku 1. dne vydání (FDC) a razítko vytvořil ak. mal. Pavel Hrach.  Námětem se stal snowboardista, představitel jednoho z nejnovějších olympijských sportů / předměty zapůjčilo Poštovní muzeum, www.postovnimuzeum.cz/