Přednáška připomene intenzivní vývoj techniky v domácnosti, v němž sehrála klíčovou roli aplikace moderních technických vynálezů, ale také činnost průmyslových výtvarníků – designérů. Budou představeny zásadní milníky v oboru techniky v domácnosti v obou oblastech i vzájemný vliv techniky a designu. Zjednodušeně lze říci, že nástup nových technických principů ovlivňoval vývoj techniky pro domácnost především v první polovině minulého století. V polovině druhé pak začal stále významnější roli sehrávat design, který ovlivnil nejen vzhled, ale i uživatelskou hodnotu výrobků, a tím i jejich prodejnost.

Přednáší: Jiří Hulák

Kde: Kinosál NTM

Kdy: v 17 hodin

Cena přednášky: 60 Kč