Národní technické muzeum ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně Vás srdečně zve na konferenci

Technická muzea v České republice

7. – 9. října 2013

Přednáškový sál Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7

Technické muzejnictví má v českých zemích dlouhou tradici, která sahá od rudolfínských sbírek, přes školní výukový kabinet pražského polytechnického ústavu, České průmyslové museum Vojty Náprstka, až po Technické museum Království českého (dnešní Národní technické muzeum), Technické muzeum v Brně a řadu dalších sbírek prezentovaných dnes na mnoha místech České republiky. Navázání užších kontaktů mezi institucemi i soukromými sběrateli pečujícími o doklady technického a průmyslového vývoje u nás, vzájemná výměna zkušeností a diskuze o problematice správy obdobně zaměřených sbírek se jeví jako účelné a přínosné pro všechny zúčastněné strany.

V rámci konference přednesou své příspěvky přední odborníci věnující se sbírání, dokumentaci a prezentaci historie techniky a průmyslu. Přednášky budou doplněny diskusí týkající se otázek historického vývoje technického muzejnictví, současné akviziční politiky, digitalizace, péče o fyzický stav a způsoby ukládání sbírkových předmětů, péče o archiválie, problematiky prezentace apod.

V případě zájmu zašlete přiloženou přihlášku nejpozději do 31. srpna 2013 na kontaktní adresu: ivana.lorencova@ntm.cz nebo poštou na adresu: Národní technické muzeum, Oddělení dějin techniky, Kostelní 42, 170 78, Praha 7.

Kontakt: RNDr. Ivana Lorencová, 220 399 190; 777 710 799

Program:

Pondělí 7.10.

10-16 hod. konferenční příspěvky

doprovodný program 7.10.

otevřené expozice - komentované prohlídky

společenský večer v prostorách NTM

Úterý 8.10.

10-16 hod. konferenční příspěvky

doprovodný program 8.10.

plavba parníkem po Vltavě (jen přihlášení)

Středa 9.10.

Celodenní exkurze do železničního depozitáře v bývalém lokomotivním depu v Chomutově a Muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka