V rámci konference přednesou své příspěvky přední odborníci věnující se sbírání, dokumentaci a prezentaci historie techniky a průmyslu. Přednášky budou doplněny diskusí týkající se otázek historického vývoje technického muzejnictví, současné akviziční politiky, digitalizace, péče o fyzický stav a způsoby ukládání sbírkových předmětů, péče o archiválie, problematiky prezentace apod.

V případě zájmu zašlete přihlášku nejpozději do 15. září 2013 na kontaktní adresu: ivana.
lorencova@ntm.cz nebo poštou na adresu: Národní technické muzeum, Oddělení dějin techniky,
Kostelní 42, 170 78, Praha 7.

Účastnický poplatek bude 300 Kč na všechny dny konání. Přednášející neplatí, členové Asociace muzeí a galerií, důchodci a studenti 150 Kč.