Vážení přátelé hutnické historie, srdečně Vás zveme na 57. seminář z dějin hutnictví, který se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017 v Národním technickém muzeu v Praze.

Na seminář zveme všechny zájemce o historii hutnictví, zejména pak zájemce o oblast železářské výroby. Účastníci, kteří nebudou prezentovat příspěvek se registrovat nemusí.


Informace pro zájemce prezentovat příspěvek:

Uvítáme účastníky, kteří se zabývají historií hutnictví a budou chtít přednést výsledky svých badatelských aktivit. Přínosné budou referáty o archeologických výzkumech se zajímavými železnými nálezy a přednášky k vývoji technologie hutní výroby, materiálovým rozborům, k dějinám hutí, významným osobnostem z oboru hutnictví, umělecké litině, hutnickým památkám, apod.

Do programu semináře mohou být zařazeny také příspěvky z oblasti hutnictví neželezných kovů. Pro každou přednášku je vymezena 15–20 minutová prezentace. Příspěvky, které budou přínosem k výzkumu dějin hutnictví je možné, podle zájmu autorů, otisknout v plném znění v dalším svazku hutnických Rozprav NTM.

Uzávěrka přihlášek je 6. listopadu 2017. (formulář ke stažení najdete na konci pozvánky)

Přihlášky k referátům zasílejte prosím na emailovou adresu irena.laboutkova@ntm.cz nebo poštou na adresu:

Národní technické muzeum
Irena Laboutková
Odd. hornictví a hutnictví
Kostelní 42
170 78  Praha 7

Pro zodpovězení Vašich dotazů jsou k dispozici telefonní čísla 220399194 a 777710792.

Pozvánka na seminář najdete níže, těšíme se na Vaši účast.