Jako hlavní námět byl zvolen příběh setkávání člověka a chemie během dne, příběh, jehož cílem by mělo být uvědomění si, že chemie je skutečně všudypřítomná a pro člověka a jeho existenci zcela nepostradatelná (Voda. Vzduch. Hygiena. Mýdla. Detergenty. Kosmetika. Potraviny. Výživa. Zdraví a léčiva. Materiály. Doprava. Volný čas).

Přednáškový sál, přízemí, vstupné 60 Kč, 17:00 hod.