Filozofická fakulta, Právnická fakulta a Ústav dějin Univerzity Karlovy pořádají ve spolupráci s Národním technickým muzeem při příležitosti rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity v roce 1882 od 6. dubna 2012 do 15 května 2012 v Křížové chodbě Karolina výstavu pod názvem „Cesty filozofie a práva 1882-2012“.

Na dvou desítkách panelů je prezentována základní linie o osmi tématech: rozdělení univerzity roku 1882, prostorová situace před a po roce 1882, budovy využívané fakultami do vzniku nových budov a historie obou náměstí, vznik samostatných budov, jejich architekti a tvůrci, podoba nových fakultních budov, osobnosti obou fakult, dvacáté století u obou fakult, a výhled do budoucna: quo vadis facultates. Národní technické muzeum zde v rámci výstavy prezentuje ze svých bohatých sbírek jak plány, tak modely z pozůstalostí především Jana Kotěry a Josefa Sakaře. Právnická fakulta je mimo jiné představena na sádrovém modelu nerealizovaného stavu od Jana Kotěry z roku 1909 a na modelu průčelí poválečnou úpravou od stejného autora. Filosofickou fakultu nejvýrazněji představuje sádrový model budovy od Josefa Sakaře z let 1924-1930, dále model dvou okenních travé a modely dvou plastik od L. J. Kofránka a R. Břízy znázorňující alegorické postavy archeologie a filosofie. Některé plány i modely jsou zde vystaveny zcela poprvé.