Dne 6. 12. 2018 se v přednáškovém sále Národního technického muzea uskuteční představení 3 publikací, které vyšly letošního roku a zabývají se historií plavby a obchodu na řece Labe. Představení publikací se bude konat od 16.00. Přestavení publikací je přístupné veřejnosti - účast na přednášce je zdarma. Podrobnosti se dozvíte rozkliknutím nadpisu aktuality. Těšíme se na Vaši účast.

Publikace, které budou představeny jsou:

monotematické číslo časopisu Dějiny věd a techniky č. 2/2018

- obsahuje studie k voroplavbě na horním a především středním Labi v předbělohorské době a za třicetileté války, v případě Čelákovic s přesahem do konce 17.století. 

kolektivní monografie Labe v proměnách věků, kterou vydalo Národní technické muzeum (editoři Marek Ďurčanský a Michal Plavec)

 - obsahuje deset studií českých, slovenských a německého historika od nejstarších dob po nedávnou minulost

kolektivní monografii Die Elbe. Über den Wandel eines Flusses vom Wiener Kongress (1815) bis zur Gegenwart

 - která má rozsah skoro 680 stran a vydalo ji Leipziger Universitätsverlag. Editovali jí Anderas Martin a Norbert Fischer a jsou v ní výstupy z mezinárodní konference, která se konala v Hamburku v září 2015. Studie o české části řeky napsali prof. PhDr. Marek Waic z University Karlovy a Nicole Horáková z Univerzity Ostrava, doc. Kristýna Kaiserová z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Václav Houfek z Muzea Města Ústí nad Labem a Marek Ďurčanský z Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy a Michal Plavec z Národního technického muzea v Praze.

 

Představení publikací se uskuteční za účasti části autorek a autorů studií ve všech zmíněných publikací, včetně Dr. Andrease Martina ze Saského institutu pro dějiny a etnologii z Drážďan (Institut für sächsische Geschichte und Volkskunde Dresden), jednoho z editorů obsáhlé kolektivní monografie Die Elbe.