Vážení návštěvníci,

zveme Vás k účasti na workshopu pod vedením pana Tomáše Štanzela - Vyvolávání černobílých filmů pro mírně pokročilé i začátečníky

Workshop se koná v sobotu 6. 4. 2019. Sraz s lektorem je v 9.25 ve vestibulu NTM. Předpokládaný konec do 17:00 hodin. Během workshopu je plánována 45 minut přestávka na oběd. Kapacita: 6 účastníků (práce ve dvojicích).

Více detailů se zobrazí po rozkliknutí nadpisu aktuality.

Materiál i veškeré potřebné zařízení bude poskytnuto na místě.  Vezměte si pracovní oděv, skvrny od vývojky není možné ničím vyprat.

Absolventi této tvůrčí dílny by měli být schopni samostatně si doma vyvolat černobílý negativní film s minimálními prostředky (vývojnice, vývojka, ustalovač, teploměr) a přitom s nejlepšími možnými výsledky.

Cena tvůrčí dílny je 700 Kč

Adresa k přihlášení: photoworkshop@ntm.cz (údaje pro platbu zašleme).

 

Anotace k workshopu:

Účastníci se seznámí s postupem vyvolávání černobílých negativních filmů. Bude vysvětlen mechanismus procesu, působení používaných roztoků. Možnosti ovlivnění kvality obrazu volbou vývojky.

Vyfotografujeme na černobílý film záběry v exteriéru, pak reprodukci šedé tabulky v ateliéru.  Následně film vyvoláme, usušíme a zhotovíme ve fotokomoře klasickým mokrým procesem na fotografický papír kontaktní kopie.

Podle zájmu účastníků a časových možností též ukázka práce s denzitometrem a principy senzitometrické charakteristiky materiálu. Dále k diskuzi: závislost citlivosti, zrnitosti, ostrosti,  hustoty a gradace obrazu na vývojce a způsobu vyvolání.

Tvůrčí dílnu vede Tomáš Štanzel, kurátor oddělení foto-kino NTM (někdejší pracovník oddělení senzitometrie VÚZORT).

Pokročilejším účastníkům doporučujeme prostudovat metodiku práce s klasickými fotografickými materiály (autor T. Štanzel):

http://www.nusl.cz/ntk/nusl-188891