V souvislosti se šlechtou panují mnohé stereotypy. Jedním z nich je, že se aktivně nezapojovala do průmyslového podnikání a že pokroky vědy techniky 19. a 20. století tuto skupinu obyvatelstva nikterak neoslovily. Opak je však pravdou.

Šlechta českých zemí se aktivním způsobem zapojila již velmi záhy do podnikání v průmyslové oblasti a v nezmenšené míře tomu tak bylo až do vypuknutí první světové války.

Přednáší: Miloš Hořejš

Kdy: v 17:00 hodin

Cena: 60 Kč