Ing. Přemysl Koblic (1892 - 1955) patřil v 30. - 50. letech 20. století k předním českým fotografům a odborníkům zabývajícím se fotografickou chemií. Výstava představuje Koblicův fond uložený v Národním technickém muzeu, šíři Koblicova záběru a jeho přínos české umělecké fotografii. Koblicův záběr byl široký, věnoval se žánrové fotografii, tématům práce, sportu, železnice, sociální fotografii. Koblicovy snímky získaly s odstupem času značnou dokumentární hodnotu. Přerod některých pražských lokalit je demonstrován v další části výstavy, kde jsou původní Koblicovy snímky konfrontovány s jejich současnými protějšky.

Součástí výstavy je tzv. temnice s originálními ukázkami Koblicem používaných fotografických technik, laboratorních postupů a s fotografickými přístroji, na jejichž konstrukci spolupracoval či které používal. Vedle galerie s originály Koblicových fotografií se nachází tzv. studijní zóna, ve které návštěvník nalezne i informace ze současného ověřování Koblicových technik. V ostatních prostorách jsou vystaveny moderní kopie pořízené převážně z negativů, ke kterým se nedochovaly pozitivy.

Komentované prohlídky s autory výstavy proběhnou v těchto dnech:

Středa 18.3., 14:00
Sobota 18.4., 11:00 a 14:00
Úterý 21.4., 17:00

Prohlídky jsou volně přístupné v rámci vstupného do muzea.