Přihlaste se na tvůrčí dílnu klasické fotografie. Dílnu vede Ing. Tomáš Štanzel, kurátor oddělení dějin fotografické a filmové techniky.

Podorobnosti v aktualitě

 

 

 

 

Klasická fotografie

Přihlásit se můžete na adrese: photoworkshop@ntm.cz.

termín: sobota 5.11. 2022 

začátek a konec: 9:30 (9.25 sraz u služební vrátnice (suterén vlevo od hlavního vchodu), konec 16:30-17:00.

pomůcky a materiál: Vezměte si s sebou pracovní oděv, skvrny od vývojky není možné ničím vyprat.

celkový počeet účastníků: 6 (pracuje se ve dvojicích)

cena za workshop: 750 Kč na jednoho účastníka. (údaje pro platbu zašleme po přihlášení)

Anotace workshopu:

Účastníci se seznámí s procesem vzniku klasické fotografie na černobílý film vytvořené fotochemickým mokrým procesem.

  • Práce s fotografickým přístrojem klasického typu na film.  Výklad: typy přístrojů, objektiv, závěrka, clona. Stanovení expozice.
  •  Individuální fotografování – možno v expozicích NTM, v okolí NTM, také se mohou účastníci navzájem vyfotografovat v historickém fotografickém ateliéru.
  •  Vyvolání vyfotografovaných filmů. Základy černobílého negativního procesu.
  • Zhotovení fotografií z vyvolaných negativů. Základy černobílého pozitivního procesu.

Fotografické přístroje i materiály poskytneme. Ke konzultaci můžete přinést i vlastní přístroj. 

Každý z účastníků si odnese domů negativy, které vyfotografoval a alespoň jednu fotografii pořízenou z těchto negativů klasickým procesem na bromostříbrném fotografickém papíru.

Určeno k celkovému obeznámení se s procesem, mohou přijít i začátečníci. Absolventi této tvůrčí dílny by měli být sami schopni fotografovat klasickým přístrojem na film, vyvolat si negativ a udělat z něj v zatemněné místnosti fotografie.