Národní technické muzeum otevírá výstavu Jednotný Elektročas.  Hlavní důvody, proč byla výstava připravena na rok 2023, jsou dva. Letos uplyne sedmdesát let od založení podniku Elektročas a rovné století pak od vzniku firmy Jednotný čas. Výstava se zabývá jednotným časem také jako civilizačním fenoménem. 

Výstava je otevřena od 5.4. do 8.10. 2023

Na dominantním funkčním exponátu připomene návštěvníkům, jak fungoval jednotný čas ve veřejném prostoru, školách i továrnách v době sedmdesátých let, mezi raritami je k vidění ústředna z chemické továrny nebo americké kontrolní hodiny tzv. píchačky z přelomu 19. a 20. století.

Komplexně pojatá výstava také upozorňuje na jednotný čas jako projev technické civilizace minulého století, období pokročilé industrializace a způsobu života, který většinou popisujeme jako „moderní“. Života, kterým v pracovní i soukromé sféře prostupuje jednotný, synchronizovaný chod času, zavedený už v předminulém století v železniční dopravě a řídící chod průmyslových a administrativně správních celků.

tisková zpráva

Rozšiřování přesného času.  Článek Dr. Otto Seidla v časopise Říše hvězd (1924)

Schema signálového kola - Hlavních signálních hodin elektročas (zdroj-učebnice hodinářství - Bureš 1963)

Výkres lístkové hodiny pragotron - IPJ O612