Národní technické muzeum připravilo výstavu, která prezentuje budoucí Muzeum železnice a elektrotechniky NTM. Nové muzeum bude otevřeno v areálu bývalého lokomotivního depa na Masarykově nádraží v Praze v roce 2028.

V současné výstavě jsou v její železniční části připomenuta vozidla, která se podílela na provozu na českých tratích v různých etapách jejich dějin. Počátky železnice u nás v modelech prezentuje osobní vůz „Hannibal“ pro koněspřežnou železnici České Budějovice-Linec a lokomotiva Moravia, první parní lokomotiva, která se projela po našem území. Obě vozidla budou v budoucím MŽE zastoupena v replikách v původní velikosti a provedení. Z novějších vozidel bude ve výstavě prezentován model parní lokomotivy 477.001 „Papoušek“. Skutečná lokomotiva této řady bude též zastoupena ve vznikajícím muzeu. Sbírku vozidel v současné výstavě doplní originály čtyř drezín sloužících v různých obdobích k inspekčním jízdám. Nové muzeum, přestože bude založeno na cenných originálních exponátech, bude interaktivní a z Masarykova nádraží budou organizovány jízdy historických parních vlaků.

Z nejrozsáhlejší sbírkové kolekce NTM, sbírky předmětů z oborů elektrotechniky, výpočetní techniky a akustiky, je ve výstavě představena malá ochutnávka: ukázka několika indukčních strojů z druhé poloviny 19. a první čtvrtiny 20. století, převozný elektromotor „Svoboda“ z Kosmonos, určený pro drobná hospodářství, z oblasti telefonie přístroj z pozůstalosti Vlastimila Brodského a telefonické hlášení času automatickým hlásičem času „Alžběta“. Dále je zde vystaven radiopřijímač R0 44 z počátku radiového vysílání v Československu, z oblasti záznamu zvuku pak unikátní Magnetofon Metra SF55 vyráběný v 50. letech výhradně pro státní účely. Milovník výpočetní techniky se může pokochat ukázkou kapesních kalkulaček ze 70. let nebo počítači Commodore CBM a ZX Spectrum +2. V novém připravovaném muzeu bude prostor pro představení celkového vývoje těchto oborů včetně místa pro experimenty a interaktivitu.