Vážení přátelé,

Národní technické muzeum v Praze  hodlá  4. prosince 2013 uspořádat 54. seminář  z dějin hutnictví. Tématika není omezena. Uvítáme přednesení Vašeho referátu  z problematiky, kterou se zabýváte. Příspěvky, které budou přínosem k výzkumu v dějinách  železářství, budou publikovány ve zvláštním svazku Rozprav NTM.

Uzávěrka přihlášek je 30. října 2013.

Přihlášky k referátům zasílejte  na mailovou  adresu irena.laboutkova@ntm.cz  nebo poštou na adresu:

Národní technické muzeum

Irena Laboutková

Kostelní 42

170 78  Praha 7