Nahlédněte s námi do každodenního života námořníku za Velké války, jak na lodi, tak i na souši. Služba na moři nebo v loděnicích nebyla pro rekruty z českých zemí ničím neobvyklým. Na bohatém fotografickém materiálu rakousko-uherského válečného loďstva pochopíte, jak byly tyto kolosy fascinující pro tehdejší Středoevropany. Velký prostor je věnován technickému pokroku, jak v samotné konstrukci, tak i ve výzbroji válečných lodí.

Za tímto účelem si proto můžete prohlédnout dobové technické výkresy vzniklé, jak v konstrukčních kancelářích přímo u námořnictva, tak u našeho největšího výrobce lodních děl, ve Škodových závodech, a tyto své nabyté poznatky může konfrontovat se sbírkou modelů lodí Rakousko-uherského námořnictva a i s jinými sbírkovými předměty reprezentujícími jak každodenní život námořníku na lodi, tak i výzbroj, kterou užívali námořníci v boji proti svým nepřátelům na moři.

 

Historie válečného námořnictva je tu prezentována zejména dobovými fotografiemi, rytinami, olejomalbami, ale i dochovanými artefakty z pozůstalostí námořníků sloužících na válečných lodích i formou částí tehdejší výzbroje a výstroje. Na výstavě nechybí ani interaktivní prvky, které historii Rakousko-uherského válečného námořnictva přiblíží zejména nejmladší generaci návštěvníků.

Výstava „Naše moře…“ je pořádána v rámci projektu „Velká válka“, který si má připomenout právě stoleté výročí vypuknutí světového konfliktu. Více informací o projektu najdete na www.velkavalka.cz.