V rámci výstavy „Mezi uměním a řemeslem“ a stejnojmenného cyklu workshopů jsme pro vás, ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků HOLLAR, připravili workshop, v jehož průběhu si vyzkoušíte techniku serigrafie/sítotisku pod vedením paní Bereniky Ovčáčkové a pana Marka Sibinského. Workshop se bude konat v expozici Tiskařství (od 10:00 do 13:00). Přístupný bude všem návštěvníkům muzea v rámci vstupného.

Více o autorech zde: Berenika Ovčáčková, Marek Sibinský


Serigrafie / Sítotisk

Serigrafie neboli sítotisk je samostatná tisková technika na principu šablony. Z hlediska dělení grafických technik nejde ani o tisk z výšky, hloubky nebo plochy, ale o tzv. průtisk. Průtiskem se rozumí protlačování barvy z povrchu průtiskové formy (sítotiskové šablony) na potiskovaný materiál (papír, textilii, kov, plast) skrze průchodná tisknoucí místa. Sítotiskovou šablonou je sítovina (původně mlynářské plátno) vypnutá na rámu.

Šablonová tisková technika jako přímý předchůdce dnešního sítotisku byla vynalezena cca 750 let př. Kr. v oblasti Dálného východu (Čína, Japonsko). V Evropě nastal rozvoj sítotisku až po druhé světové válce, v USA o století dříve.

Pro šablonový tisk se postupně hledal odpovídající název. Anglicky se mu říkalo silk screen (printing), německy Siebdruck, francouzsky sérigraphie. Posledně jmenovaný se nakonec začal užívat k mezinárodnímu označování originální umělecké grafiky vytištěné technikou sítotisku, tedy serigrafie.

Kromě rukodělných šablonových postupů jsou nejčastěji používány fotochemické postupy. K základnímu technickému vybavení patří rámy, sítoviny a těrky neboli tříče, ruční tiskové stoly, dále ovrstvovací zařízení, vakuový rám a expoziční jednotka s osvětlovací lampou. Barvy jsou ředitelné chemickými rozpouštědly nebo vodou.


Workshop je součástí doprovodného programu výstavy Mezi uměním a řemeslem. Soupis doprovodných akcí naleznete zde: Workshopy 2017 Hollar - NTM