Železnice zásadním způsobem ovlivnila města i životy lidí. Požadavky na železniční dopravu se však postupem času změnily, některá nádraží i celé tratě chátrají, jiná prochází rekonstrukcí a vrací se zpět městu. Jaká je budoucnost železnic? Právě to je jedním z témat 7. ročníku konference Křižovatky architektury s názvem „železnice_město_architektura“, která proběhne ve spolupráci s NTM 3. června 2015 v prostorách Hlavního nádraží Praha.

Tématem letošní konference je vztah mezi rozvojem železniční dopravy a urbanistickým vývojem obcí a měst. Program konference se zaměří jak na historii železnic, se kterou souvisí i problematika památkové ochrany drážních objektů, tak i na její budoucnost. Právě ta je v poslední době často skloňovaným tématem.

Pozvání do diskuse přijali: ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková, generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr, člen představenstva Českých drah František Bureš nebo náměstek primátora Brna Matěj Hollan. Na konferenci vystoupí i Petr Palička ze společnosti Penta Investments, která plánuje modernizaci Masarykova nádraží a stavbu komerčních prostor na nevyužívaných pozemcích kolem pražského nádraží.

Pro návštěvníky celodenní konference je připraven i bohatý doprovodný program. Oběd bude podáván ve Vládním salonku Českých drah, který je pro veřejnost běžně nepřístupný. Hosté budou moci zhlédnout vernisáž výstavy „170 let modré železnice“ nebo výstavu prací studentů FSv ČVUT v Praze.

Více informací a online registrace na www.krizovatkyarchitektury.cz.