K výročí 1.května – počátek televizního vysílání. Přednáška stručně a přehledně informuje zájemce o vývoji televizní techniky na území ČSR v kontextu se světovým vývojem.

Krátce pojednává o prehistorii televize – mechanickooptickém systému Ch. F. Jenkinse, prvním elektronickém řetězci s ikonoskopem V. K. Zworykina, i první olympiádě, snímané televizní technikou. Dokládá obchodní význam nového média v USA, politický význam v Anglii a Německu a soutěžení národů o televizní prvenství. Poukazuje na historické i politické souvislosti, které ovlivnily jak výzkum a vývoj elektronické televize u nás tak i její praktickou realizaci. Vývoj média je doložen na přístrojích ze sbírek NTM.

Kdo: René Melkus

Kdy: 17:00

Kde: Kinosál NTM

Cena: 60 Kč