V neděli dne 3.3. 2013 proběhne v rámci Dne s PP v Národním technickém muzeu výroční volební schůze pobočky. Během celého dne budou před budovou NTM dalekohledy pro pozorování Slunce (sluneční skvrny, protuberance) či pozemských objektů (v případě nepříznivého počasí).

Další program akce:

9:00 Výroční volební schůze členů PP ČAS

10:30 „Historie navigace
Mgr. Petr Scheirich, PhD  Astronomický ústavu AV ČR
Navigace ve starověku, za dob Kolumbových, revoluční 18. století a století dvacáté. Vývoj přístrojů, metod navigace, tabulek a vzdělávání mořeplavců.

14:00 „Co přinesl rok 2012 fyzice a astronomii?
Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc  ČVUT FEL
Přednáška shrne významné objevy minulého roku – od Higgsovy částice přes mosty temné hmoty mezi dvěma kupami galaxií až po vývoj kvantových technologií.