O tom, že tiskařství a umění grafiky spolu od nepaměti úzce souvisí, se lze přesvědčit na výstavě pořádané ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků Hollar Praha u příležitosti 100. výročí jeho založení. Představeny jsou práce členů SČUG Hollar, provedené různými tiskařskými technikami, a zároveň ukázky práce starých řemeslníků-tiskařů, kteří tyto techniky ovládali neméně dobře a výsledky jejich práce se na hranici mezi uměním a řemeslem často pohybují.

Škála představených technik je široká: dřevořez, dřevoryt, mědirytina, serigrafie, litografie, linoryt, strukturální grafika a digitální grafika.

Abyste získali lepší představu o tom, jak vlastně grafiky vznikají, připravili jsme pro Vás na podzimní období pravidelné sobotní tiskařské dílny, kde budete moci sledovat při práci na přípravě a tisku grafik zkušené tvůrce, členy SČUG Hollar.


Výstava je k vidění v expozici Tiskařství Národního technického muzea