Výstava je připomínkou prvních 100 let českého fotografického zachycování Blízkého východu od poloviny 19. století. Jedná se o první rozsáhlejší představení blízkovýchodní fotografie v reprezentativním výběru autorů 19. a 20. století.

Výstavně zachycený stoletý „český“ fotografický příběh odehrávající se v Palestině, Egyptu, Sýrii či v jiných zdejších regionech je na svém počátku uveden unikátními snímky z 50. let 19. století, např. Jeruzaléma či Bejrútu. Pokračuje produkcí místních fotografických tvůrců a pomyslně vrcholí ve fotografiích cestujících českých vědců, „světoběžců“ a cestovatelů: např. Jiřího Bauma, Jaroslava Petrboka, Karla Malého Tatranského nebo Otýlie Malé Tatranské. Fotografická reportáž Karla Hájka z Egypta prezidenta Násira, vzniklá v roce 1958 s jasně patrným ideologickým podtextem, poté uzavírá tuto obrazovou zkratku českého pohledu na zdánlivou pomíjivost orientálního světa 19. a 20. století.

Projekt vznikl v rámci odborné spolupráce FAMU resp. AMU, Národního technického muzea a řešitelského kolektivu projektu programu NAKI. Projekt „Historický fotografický materiál: identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí“ (DF13P01OVV007) byl financován z Programu národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky.