Národní technické muzeum hodlá 3. prosince 2014 uspořádat 55. seminář z dějin hutnictví. Tématika není omezena, ale rádi uvítáme referáty se vztahem k letošním hutnickým výročím (vznik komorních železáren na Podbrdsku 1594, patent pudlovací pece H. Corta 1784, patent duplexního pochodu v kladenských hutích 1894, apod.).

Uzávěrka přihlášek je 30. října 2014.

Přihlášky k aktivní nebo pasivní účasti zasílejte prosím na mailovou adresu irena.laboutkova@ntm.cz nebo poštou na adresu:
Národní technické muzeum
Irena Laboutková
Kostelní 42
170 78  Praha 7

Příspěvky, které budou přínosem k výzkumu v dějinách železářství, budou publikovány v dalším svazku hutnických Rozprav NTM.

Informace podáváme na tel čísle 220 399 194 nebo 777 710 792.