Od 30. září do 29. listopadu 2015 se jako první z krátkodobých výstavních projektů představí v prostoru nově otevřeného Centra stavitelského dědictví výstava „Calcarius čili vápeník“. Výstava, která je umístěna v prostorách bývalého mlýna, ukazuje vápno a vápenné technologie především z pohledu tradičního stavitelství a představuje dnes již povětšinou zapomenuté způsoby řemeslné výroby vápna a jeho zpracování.

Návštěvníci se atraktivní formou seznámí s celým vápenným cyklem od těžby suroviny přes její výpal až ke zpracování vápna jako pojiva malt a omítek. Názorně jsou vysvětleny principy přeměny pevného vápencového kamene na vápno, hašení vápna v hasnicích, historické způsoby přípravy malty a představen je soubor základních zednických nástrojů. K vidění jsou dobové nástroje, originály archeologických nálezů malt a omítek z prvních křesťanských staveb u nás a kopie typických románských, gotických, renesančních a barokních omítek.

Krátké video představuje provoz experimentální vápenné pece a ve studijním koutku lze v digitálních mapách zkontrolovat, kde se nachází nejbližší vápenná pec či lom v okolí. „Vápenický“ domeček, komiks o mušličce, modely a aranžované instalace řemeslného zpracování poskytují informace i docela malým návštěvníkům, pro které je navíc připraven i hravý průvodce výstavou.

Výstava vznikla v rámci výzkumného programu Národní kulturní identity (NAKI).

www.muzeum-plasy.cz