Národní technické muzeum zve do Centra stavitelského dědictví NTM Plasy na koncert Bennewitzova kvarteta, jehož výtěžek bude věnován na obnovu základní školy Hrušky, postižené tornádem. Koncert je součástí Letního barokního festivalu 2021.

PROGRAM „VÍKENDU HUDBY SMYČCŮ A KOVADLIN“

Program propojuje hudbu inspirovanou dobou baroka v podání špičkového komorního souboru Bennewitzovo kvarteto a úderný zvuk kovadlin, které rozezvučí kovářští mistři z Ostrova nad Ohří.

Koncert Bennewitzova kvarteta

sobota 17.00, v Hospodářském dvoře Centra stavitelského dědictví NTM Plasy, vstupné dobrovolné

Na programu je výběr z díla Johanna Sebastiana Bacha, Josepha Haydna, Roberta Schumanna a Ludwiga van Beethovena.  Barokní epocha – zejména dílo Johanna Sebastiana Bacha – vytvořila podhoubí pro bouřlivý hudební rozvoj v období klasicismu. Barokní chorál a jeho cantus firmus se stal inspirací Ludwigu van Beethovenovi v jeho pozdních smyčcových kvartetech – včetně Kvartetu F dur, op. 135. Barokní polyfonie a nejrůznější imitační techniky byly vzorem nejen Josephu Haydnovi, ale též mnohým romantikům, zejména Felixovi Mendelssohnovi Bartholdymu, Johannesu Brahmsovi a Robertu Schumannovi.

Víkend s kovářem

pátek až neděle 11.00-17.00, v Hospodářském dvoře Centra stavitelského dědictví NTM Plasy, vstup zdarma

Ukázky provozu kovářské dílny.

Výroba zvonečků, lístků, pantů, hřebíků, rýžování zlata a mnoho dalšího.

Komentované prohlídky Hospodářského dvora Centra stavitelského dědictví NTM Plasy a výstavy Stavební zámečnictví

pátek, sobota a neděle v 11.00, 13.00 a 15.00, vstup zdarma,

kapacita prohlídek omezena, doporučujeme rezervaci na tel. 373 300 730

Hospodářský dvůr: Dvůr stavebních řemesel, Expozice stavebněhistorického průzkumu
budova Expozice stavitelství: výstava Stavební zámečnictví

pátek 30.7.

11:00

Dvůr stavebních řemesel (dílny černého řemesla)

 

13:00

Expozice stavebněhistorického průzkumu

 

15:00

Stavební zámečnictví (vč. dílny) - prohlídka s autorem výstavy

sobota 31.7.

11:00

Dvůr stavebních řemesel (dílny černého řemesla)

 

13:00

Expozice stavebněhistorického průzkumu

 

15:00

Stavební zámečnictví (vč. dílny) - prohlídka s autorem výstavy

neděle 1.8.

11:00

Dvůr stavebních řemesel (dílny černého řemesla)

 

13:00

Expozice stavebněhistorického průzkumu

 

15:00

Dvůr stavebních řemesel (dílny černého řemesla)

 

Akci pořádá Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy za finanční podpory Plzeňského kraje v rámci Letního barokního festivalu 2021.