30. března  - Národním technickým muzeum ve spolupráci s  Pražskou pobočkou České astronomické společnosti pořádají společnou akci „Den s PP ČAS v Národním technickém muzeu“.

Program pro návštěvníky muzea:

Během celého dne budou před budovou NTM dalekohledy pro pozorování Slunce (sluneční skvrny, protuberance) či pozemských objektů (v případě nepříznivého počasí) s odborným výkladem pro širokou veřejnost.

10:30  „Galileo jako navigace známá i neznámá“ přednáší Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.  Fakulta dopravní ČVUT, Ústav informatiky a telekomunikace

14:00 „Higgs aneb příběh výběrčího daní“ - Vyprávění o tom, proč mají částice hmotnost a také o poslední udělené Nobelově ceně přednáší  Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.  Fakulta elektrotechnická ČVUT