Národní technické muzeum si Vás dovoluje pozvat na XLII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie, které se koná ve středu 30. listopadu 2022 od 9 hodin v kinosále Národního technického muzea, Kostelní 42, 170 78 Praha 7.

Podrobnosti naleznete v aktualitě

Tradiční setkání geodetů a kartografů je pravidelným seminářem zaměřeným na historii zeměměřictví u nás. V příloze je k dispozici program letošního sympozia.

Vstupné na přednášku je 100 Kč, pro studenty a seniory 70 Kč.

Sympozium je polytematické, sleduje události z geodézie, kartografie, fotogrammetrie, katastru a dalších příbuzných oborů, které přispívají k doplňování zeměměřické historie. Pozornost je věnována osobnostem, významným dílům a sbírkám přístrojů a map.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Program konference ke stažení