32. ročník tradičního setkání geodetů a kartografů

Letos se bude konat 32. ročník tohoto tradičního setkání geodetů a kartografů. Akce je jediným pravidelným seminářem zaměřeným na historii zeměměřictví u nás. Semináře jsou polytematické, sledují události z geodézie, kartografie, fotogrammetrie, katastru a geografie, které přispívají k doplňování zeměměřické historie. Zařazovány jsou také příspěvky z příbuzných oborů (geografie, matematika, astronomie) se vztahem k zeměměřictví. Pozornost je věnována osobnostem a událostem ze sbírek a archivů.