Koncern Českomoravská-Kolben-Daněk představuje jeden ze symbolů kovoprůmyslu českých zemí. ČKD a její předchůdci patřili k našim nejvýznamnějším producentům široké škály výrobků počínaje cukrovarnickými stroji, alternátory, generátory či elektromotory, pokračuje téměř všemi druhy dopravních prostředků a konče nejrůznějšími domácími spotřebiči. ČKD vyvážela do mnoha evropských zemí i do zámoří, zaměstnávala tisíce dělníků, své továrny měla v řadě českých i moravských měst. Výrazným způsobem proto ovlivňovala hospodářský i sociální vývoj českých zemí.

ČKD vznikla před 85 lety (v roce 1927) fúzí Českomoravské-Kolben, a. s.,
a Akciové společnosti, dříve Breitfeld, Daněk a spol. Letos také oslavíme 140 let
od narození Emila Kolbena, podnikatele a průkopníka elektrotechnické výroby
u nás. V loňském roce navíc uplynulo přesně 140 let od založení První českomoravské
továrny na stroje, která se stala jedním z hlavních pilířů později
vzniklého koncernu. Jedná se o dostatek výročí k tomu, abychom si historii a význam
Českomoravské-Kolben-Daněk připomněli dvoudenní konferencí, která
se bude konat v přednáškovém sále Národního technického muzea ve dnech
3.-4.10.2012. Jedná se o příležitost k mezioborovému setkání odborníků
z oblasti humanitních i technických věd, stejně tak pamětníků a bývalých či současných
zaměstnanců ČKD.

NAVRHOVANÉ DISKUSNÍ OKRUHY
• ČKD V BĚHU DĚJIN • VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČKD • TOVÁRNY ČKD A
JEJICH ARCHITEKTURA • DĚLNICKÁ A SOCIÁLNÍ OTÁZKA V ČKD • SPOJENÍ
ČKD S BANKOVNÍM SEKTOREM • VÝVOJ JEDNOTLIVÝCH VÝROBNÍCH
ODVĚTVÍ V ČKD • ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ VÝROBKY ČKD • KOMPARACE ČKD
S DALŠÍMI VÝZNAMNÝMI STROJÍRNAMI ČESKÝCH ZEMÍ • VLIV ČKD
NA ÚZEMNÍ VÝVOJ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH MĚST (NAPŘ. OTÁZKA
DĚLNICKÝCH KOLONIÍ)

V případě Vašeho zájmu zašlete prosím přiloženou přihlášku nejpozději
do 30. června 2012 na kontaktní adresu: milos.horejs@ntm.cz nebo poštou na
adresu: Národní technické muzeum, Oddělení dějin vědy a techniky, Kostelní 42,
170 78, Praha 7.

V případě Vašeho zájmu o přednesení referátu vyplňte v přihlášce rovněž
název a anotaci svého příspěvku. Organizátoři si vyhrazují právo provést výběr
konferenčních příspěvků. Délka příspěvků je stanovena na 20 min, vybrané
příspěvky budou publikovány.

ORGANIZAČNÍ TÝM:
PhDr. Kateřina Bečková
Mgr. Pavel Bek (NTM)
Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. (ČVUT)
PhDr. Miloš Hořejš (NTM)
Prof. PhDr. Ivan Jakubec CSc. (FFUK)
Ing. Jan Mikeš (ČVUT)
Mgr. Michal Novotný (NTM)
PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (FFUK)
Mgr. Jiří Střecha
Mgr. Hynek Stříteský (NTM)
Ing. Karel Zeithammer CSc.