Národní technické muzeum pořádá 3. prosince 56. seminář z dějin hutnictví.

8:00–9:00  2 registrace účastníků (před kinosálem NTM)
                 Účastnický poplatek 50 Kč
                 Přednášející, studenti a důchodci bez poplatku

PROGRAM

9:00–9:15 Zahájení a informace k průběhu semináře
Předsedající: Mgr. Irena Laboutková (vedoucí oddělení hornictví a hutnictví NTM)

Po zaznění každého příspěvku je k dispozici 5 minut pro krátkou diskusi

9:15–9:30
prof. Ing. Karel Tomášek, CSc. (Hutnícka fakulta TÚ Košice)
Stručne o histórii metalurgie neželezných kovov na Slovensku so zreteľom na výrobu ortuti a antimónu
(Autoři příspěvku: prof. Ing. Karel Tomášek, CSc. – doc. Pavol VADÁSZ, CSc. – Ing. Dávid MEDVEĎ, PhD.)

9:35–9:50
Ing. Zdeněk Kunický (Kovohutě Příbram nástupnická a.s.)
155 let olovářské šachtové pece

9:55–10:10
Mgr. Miroslav Lacko, PhD. (Slovenská spoločnosť pre sociálne a hospodárske dejiny, o. z. Limbach)
Technológia zhutňovania medi v spišsko-gemerskej banskej oblasti do konca 17. storočia (Pokus o analýzu najstarších fáz vývoja hutnej výroby medi v hornom Uhorsku)

10:15–10:35 Přestávka na kávu

10:35–10:50
Mgr. Peter Konečný  (Historický ústav SAV, Bratislava)
Montanistické cesty a transfery hutníckeho poznania v 17. a 18. storočí

10:55–11:10
Ing. Václav Špatenka
Z historie slévárny AMATI Kraslice
(Autoři příspěvku: Ing. Jan Hučka – Ing. Václav Špatenka)

11:15–11:30
Ing. Václav Špatenka
Z historie slévárny v Krásné u Aše
(Autoři příspěvku: Ing. Jan Hučka – Ing. Václav Špatenka)

11:35–12:35  Přestávka na oběd

12:35–12:50
Mgr. Jana Bělová, Ph.D. (Muzeum hl. města Prahy)
Fragmenty mříže z náhrobku sv. Ivana

12:55–13:10
Mgr. Jindřich Čeladín (Muzeum hl. města Prahy)
Od Sissi po Štefánika. Litinové plastiky z blanenských železáren na Slovensku a v Maďarsku

13:15–13:30
Ing. Josef Sedlák, CSc. (Česká slévárenská společnost Brno)
Zkušenosti ze sléváren v zemi, jíž jsme dlouho říkali  „rozvojová“
(Autoři příspěvku: Ing. Josef Sedlák, CSc.– Ing. Parviz Darat, CSc.)

13:35–13:55  Přestávka na kávu      

13:55–14:10
Mgr. Ondřej Merta (Technické muzeum Brno)
Program experimentálních a ukázkových taveb železa Technického muzea v Brně v roce 2015

14:15–14:30
RNDr. Mgr. Jiří Jindra, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AVČR, v. v. i. Praha)
Doktorát Františka Walda mladšího

14:35–14:50
Mgr. Petr Kašing (Archiv Vysoké školy báňské TUO Ostrava)
Prof. Dr. techn. Ing. Jaroslav Šplíchal – zapomenutá osobnost české chemie a VŠB v Příbrami (příspěvek k 130. výročí narození)

Od 14:55 závěrečná diskuse a ukončení semináře

Poznámka:

V případě, že budete mít zájem otisknout svůj referát v hutnických Rozpravách NTM, zašlete jej elektronicky v plném znění a s obrazovými přílohami na adresu irena.laboutkova@ntm.cz do 31. ledna 2016.