Přednáška předního českého restaurátora Andreje Šumbery Vás seznámí s významnými zlatnickými památkami vzniklými za doby Karla IV. Římský císař a český král nejenom inicioval vznik špičkových zlatnických děl, ale často do nich vkládal symbolický význam. V početné fotodokumentaci, pořízené při průzkumu a restaurování  korunovačních klenotů, sbírek klenotnice Pražského hradu a dalších památek, budou detailně představeny historické zlatnické technologie a fungování dobových zlatnických a brusičských dílen.

Místo konání:
kinosál Národního technického muzea, Kostelní 42,170 78 Praha 7

Čas:
16.00 - 17.30

Cena:
pro návštěvníky NTM po zakoupení platné vstupenky zdarma,
vstupné na přednášku 80,- Kč, snížené vstupné (senioři, studenti 50,- Kč)