V pátek 29. ledna 2016, v době pololetních prázdnin, čeká na děti do 15 let, které přinesou aktuální pololetní vysvědčení s vyznamenáním, vstup do NTM zdarma.