Výstava v Malé galerii expozice architektury, stavitelství a designu NTM. Výstava o nadčasové kráse i současné podobě deseti barokních kostelů na Broumovsku přináší více než strohý záznam skutečnosti.  Barevné fotografie Jana Záliše přibližují exteriéry a interiéry staveb, které byly postaveny v poměrně krátkém časovém rozmezí 1709 – 1743 podle plánů proslulého barokního architekta a stavitele Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Výstavu připravilo Národní technické muzeum v Praze ve spolupráci s občanským sdružením Omnium, které se o záchranu a další využití kostelů stará přímo v terénu. 

Život kostelů Broumovska.

Výstava o nadčasové kráse i současné podobě deseti barokních kostelů na Broumovsku přináší více než strohý záznam skutečnosti.  Barevné fotografie Jana Záliše přibližují exteriéry a interiéry staveb, které byly postaveny v poměrně krátkém časovém rozmezí 1709 – 1743 podle plánů proslulého barokního architekta a stavitele Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera Motivem této rozsáhlé výstavby ze začátku 18. století byla obnova sítě již dožívajících dřevěných kostelů na klášterním panství z iniciativy opata Otmara Zinkeho. Tehdy také vznikla dodnes líbezná barokní krajina s drobnými sakrálními památkami – křížky v polích a u cest, plastikami svatých nebo křížovými cestami.

Více než stovka fotografií, přibližující citlivé umístění staveb v krajině i obci,  výrazný architektonický rukopis obou Dientzenhoferů nebo krásu architektonického prostoru a vnitřního nábytkového vybavení, plastik a obrazů, je doplněna autentickými prvky, zapůjčenými z některých kostelů, z nichž dýchá zvládnuté umělecké řemeslo, cit pro detail i materiál a jakési zvláštní kouzlo rukodělné práce, ovlivněné atmosférou zbožnosti i skromnosti zároveň. Výstava je neoddělitelně spojena s výpravnou publikací „Broumovsko objektivem Jana Záliše. Krajina architektury architektura krajiny“, vydané roku 2013. Výstavu připravilo Národní technické muzeum v Praze ve spolupráci s občanským sdružením Omnium, které se o záchranu a další  využití kostelů stará přímo v terénu.  

Na výstavě budou podrobně představeny tyto kostely: 

  • Kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově
  • Kostel sv. Václava v Broumově
  • Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích
  • Kaple Panny Marie na Hvězdě
  • Kostel sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích
  • Kostel sv. Barbory v Otovicích
  • Kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích
  • Kostel sv. Markéty v Šonově
  • Kostel sv. Michaela archanděla ve Vernéřovicích
  • Kostel sv. Anny ve Vižňově