Výstava připomíná 70. výročí zahájení následného procesu s nacistickými lékaři v Norimberku v roce 1946 a věnuje se prvnímu vyšetřování, dokumentaci a reflexi nacistických lékařských válečných zločinů.

Výstava „70 let poté“ je rozdělena do tří částí. První část přibližuje zločiny nacistického masového vyhlazovacího programu „eutanázie“, který vedl v letech 1939–1941 k vraždění duševně nemocných a postižených ústavních pacientů.

V druhé části je pojednána „akce Reinhard“ z doby přechodu k holocaustu, při níž bylo využito personálu a zkušeností programu „eutanázie“. Následně jsou zmíněny některé experimenty nacistických lékařů na vězních koncentračních či vyhlazovacích táborů jako např. Horsta Schumanna, Siegfrieda Raschera či Josefa Mengeleho. Přiblížen je také kontext pokusů se sulfonamidy v koncentračním táboře Ravensbrück, který měl přímou návaznost na atentát na Reinharda Heydricha a jeho operaci v Praze.

Třetí část výstavy přibližuje poválečnou snahu vyšetřit lékařsky motivované zločiny a potrestat hlavní pachatele a představitele německé zdravotní politiky během lékařského následného procesu v Norimberku. Následuje připomenutí československého vyšetřování a úloha českých lékařů jako svědků. Stejně tak jsou naznačeny limity československého vyšetřování, které nezahrnulo lékaře SS v koncentračních táborech, kteří pocházeli z tzv. sudetoněmeckých oblastí. Na závěr je tematizován norimberský kodex, který je jedním ze základních lidskoprávních dokumentů a fundamentů současné lékařské etiky.

Výstavu doprovází dobové publikace a několik uměleckých děl amerických autorů, která se inspirovala nacistickými lékařskými zločiny.

Výstavu připravil v rámci Strategie 21 Akademie věd České republiky a ve spolupráci s Centre for Medicine After the Holocaust, Houston, Claims Conference a International Holocaust Remembrance Alliance a s Národním technickým muzeem Ústav pro soudobé dějiny v.v.i.

Výstava je umístěna ve foyer 1. patra Národního technického muzea.