Sympozium je polytematické, sleduje události z geodézie, kartografie, fotogrammetrie a katastru, které přispívají k doplňování zeměměřické historie. pozornost je věnována osobnostem, významným dílům a sbírkám přístrojů a map.