Vážení návštěvníci,

i v letošním roce máte příležitost navštívit prezentační stánek Národního technického muzea v rámci dne otevřených dvěří Ministerstva kultury České Republiky. Akce se koná v sobotu 28. září 2019 v Nostickém paláci (Maltézské náměstí 1, Praha 1), a to v době od 10 do 17:00 hodin.

Program NTM na DOD MK ČR:

Národní technické muzeum představí ve svém stánku ukázku z doprovodných programů aktuálně připravované výstavy „Technika v diktaturách“. Výstava bude zpřístupněna veřejnosti 9. 10. 2019. Zájemci si vyzkouší například montáž a demontáž cívky churchilky, součástky umožňující za války zakázaný poslech vysílání z Londýna. V rámci malé dílny pro děti se půjde dorozumívat morseovkou nebo zapojovat tajný domácí telefon fungující bez baterie.

Program dne otevřených dveří:

Nabízí se vám prohlídka unikátního raně barokního Nostického paláce, považovaného za nejkrásnější sídlo ministerstva kultury na světě. Můžete zde obdivovat nádherné reprezentační prostory, pracovnu ministra, obrazárnu paláce a Kapli Nanebevzetí Panny Marie. Přes skleněný průhled nahlédnete i do slavné majorátní nostické knihovny.

V přízemí paláce se vám představí 29 příspěvkových organizací Ministerstva kultury s bohatým programem.

Na co se můžete těšit?

Tvořivé dílničky pro malé i velké.

Výstavy a kvízy.

Ukázky hracích strojků.

Krátká představení loutkového divadla ToyMachine.

Ukázky výroby provazů, šindele, vázání knih.

Vyzkoušíte si  montáž a demontáž cívky Churchilky.

Uvidíte, že číslo pět ještě žije!

Usednete do lavic s J. A. Komenským!

Zde malá ukázka prohlídky NP: https://www.mkcr.cz/minkultury2013/

Upozornění pro návštěvníky: Vstup je možný pouze vrátnicí  Nostického paláce přes bezpečnostní rám.