Vážení návštěvníci

Národní technické muzeum si Vás dovoluje pozvat na XXXIX. sympozium z dějin geodézie a kartografie, které se koná ve středu 28. listopadu 2018 od 9 hodin v kinosále NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7.

Tradiční setkání geodetů a kartografů je pravidelným seminářem zaměřeným na historii zeměměřictví u nás. Sympozium je polytematické, sleduje události z geodézie, kartografie, fotogrammetrie a katastru, které přispívají k doplňování zeměměřické historie. Pozornost je věnována osobnostem, významným dílům a sbírkám přístrojů a map.

Účastnický poplatek činí 100 Kč. Studenti a senioři  - 60 Kč, přednášející mají účast zdarma.

Program je ke stažení v samostatném souboru níže